Lungsjukdomar för internmedicinare

För att självständigt kunna arbeta som specialist inom internmedicin krävs goda kunskaper inom lungmedicin.

Målgrupp
Internmedicin

När i utbildningen
Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c1, c2, c6

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc1, STc2, STc6

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Identifiera, beskriva och preliminärdiagnostisera de vanligaste lungmedicinska sjukdomstillstånden.
  • Diagnostisera, klassificera och behandla astma, KOL, luftvägsinfektioner och akut respiratorisk insufficiens.
  • Preliminärdiagnostisera, planera utredning och behandla akuta lungsymtom, till exempel andnöd, hypoxi, hemoptys och 
    pleurit.
  • Preliminärdiagnostisera och planera utredning av oklara lunginfiltrat.
  • Översiktligt redogöra för övriga lungmedicinska sjukdomar och tillstånd, till exempel lungcancer, pneumothorax, lungfibros, lungmanifestationer av systemsjukdomar, sarkoidos och cystisk fibros.
  • Värdera indikationen för thoraxradiologisk utredning, pleuratappning, dränage, syrgasbehandling, spirometri och bronkoskopi samt tolka spirometri, blodgas, pulsoximetri och PEF.
  • Värdera indikationen för mer specifik lungmedicinsk utredning och behandling samt när organspecifik konsult bör tillfrågas.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: