Lokal- och systembehandling vid vanliga dermatoser

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska behärska utredning och behandling av vanliga dermatoser.

Målgrupp
Hud- och könssjukdomar

När i utbildningen
Tidigt

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c9
Till viss del: b1, b2, b3, b4, c1, c2, c3, c4, c6

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Utreda, diagnostisera och behandla atopiskt eksem, handdermatoser och psoriasis.
  • Redogöra för basal epidemiologi och immunologiska mekanismer för de vanligaste dermatoserna.
  • Identifiera allergologiska sjukdomar och ta ställning till vidare handläggning.
  • Identifiera när biologisk behandling är relevant, utreda och ordinera biologisk behandling samt utvärdera effekten.
  • Initiera, genomföra och utvärdera traditionell systembehandling, Buckybehandling, fototerapi inklusive ljustest samt 
    lokalbehandling.
  • Identifiera och ta ställning till vidare handläggning av psoriasisartrit och komorbiditet vid psoriasis.
  • Översiktligt beskriva behandling av svår hyperhidros med botulinom toxin.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: