Linsens sjukdomar, optik och refraktiv kirurgi

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna utföra subjektiv refraktionering och skriva glasögonrecept för vuxna. ST-läkaren ska kunna diagnostisera och föreslå behandling vid katarakt och föreslå behandling vid komplikationer. ST-läkaren ska också kunna bedöma indikationer för olika slags refraktiv kirurgi.

Målgrupp
Ögonsjukdomar

När i utbildningen
Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c1, c4
Till viss del: c2

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc1, STc4
Till viss del: STc2

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

Optik:

 • Beskriva principerna för optik och refraktionering.
 • Beskriva olika typer av glas och kontaktlinser.
 • Beskriva principer för förstoringshjälpmedel och optiska instrument som används inom oftalmologi till exempel retinoskop, keratometer, oftalmoskop och spaltlampa.
 • Bedöma och utföra subjektiv och automatiserad refraktionering.
 • Utföra manuell keratometri och bedöma resultat.
 • Beskriva principen för automatiserad keratometri och bedöma resultat.
 • Skriva glasögonrecept för vuxna.

Linsens sjukdomar:

 • Beskriva linsens embryologi, anatomi, histologi och åldrande.
 • Diagnostisera och klassificera olika typer av katarakt och beskriva deras etiologi samt association till andra sjukdomar.
 • Redogöra för indikationer för kataraktkirurgi.
 • Bedöma pre-operativt status och identifiera riskfaktorer för komplikationer vid kataraktkirurgi.
 • Beskriva principer för bestämning av IOL-styrka.
 • Beskriva tekniker för kataraktkirurgi och komplikationer under operation.
 • Bedöma post-operativt status och behandla alternativt föreslå behandling vid post-operativa komplikationer.
 • Diagnostisera efterstarr (PCO) och beskriva etiologi bakom tillståndet.
 • Beskriva principerna för YAG-laser kapsulotomi.

Refraktiv kirurgi:

 • Redogöra för hornhinnans anatomi och fysiologi i relation till refraktivkirurgiska ingrepp.
 • Beskriva indikationer och kontraindikationer för olika tekniker vid refraktiv kirurgi.
 • Beskriva komplikationer vid refraktiv kirurgi samt behandla (alternativt föreslå behandling av) dessa.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: