Lever-, gallvägs- och pankreaspatologi

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren självständigt ska kunna bedöma, värdera och diagnostisera de vanligaste sjukdomstillstånden i lever, gallvägar och pankreas.

Målgrupp
Klinisk patologi

När i utbildningen
Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c1, c2
Till viss del: c4, c7, c8

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc1, STc2
Till viss del: STc4, STc7, STc8

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Diagnostisera neoplastiska och icke-neoplastiska sjukdomar inklusive relevanta infektioner i lever, gallvägar och pankreas. 
  • Redogöra för de immunhistokemiska och molekylärpatologiska metoder som kan användas i diagnostiken av sjukdomar lever, gallvägar och pankreas.
  • Omhänderta fixerad och ofixerad vävnad för histopatologisk, immunhistokemisk och molekylärpatologisk diagnostik.
  • Beskriva sjukdomars utbredning och lokalisation på ett sätt som ger underlag för behandling.
  • Redogöra för prevalens och incidens av sjukdomar i lever, gallvägar och pankreas.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: