Leukemier och Non-Hodgkin Lymfom hos barn

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna diagnostisera, behandla och följa upp leukemisjukdomar och Non-Hodgkin Lymfom (NHL) enligt gällande vårdprogram. ST-läkaren ska även kunna bedöma och påbörja utredning av ovanligare maligna blodsjukdomar.

Målgrupp
Barn- och ungdomshematologi och onkologi

När i utbildningen
Tidigt, Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 7
Till viss del: 11, 12, 14

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c7
Till viss del: c11, c12

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Redogöra för diagnostiska metoder.
  • Tillämpa lämplig diagnostisk metod.
  • Diagnostisera akut lymfatisk leukemi (ALL), akut myeloisk leukemi (AML) och Non-hodgkin lymfom (NHL).
  • Redogöra för möjliga behandlingsmetoder.
  • Behandla och följa upp leukemisjukdomar och Non-Hodgkin Lymfom enligt gällande vårdprogram.
  • Identifiera komplikationer på kort och lång sikt samt förebygga dessa.
  • Identifiera och påbörja utredning av ovanligare maligna blodsjukdomar, till exempel juvenil myelomonocytisk leukemi (JMML), kronisk myeloisk leukemi (KML), myelodysplastiskt syndrom (MDS), myeloproliferativa sjukdomar.
  • Redogöra för indikationer och tillvägagångssätt vid hematopoetisk stamcellstransplantation.
  • Tillämpa ett multidisciplinärt arbetssätt vid diagnostik, behandling och uppföljning.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: