Ledrelaterade sjukdomar och skador i hand och handled

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna handlägga ledrelaterade sjukdomar och skador i hand och handled.

Målgrupp
Handkirurgi

När i utbildningen
Tidigt, Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c8
Till viss del: c7

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc8
Till viss del: STc7

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Redogöra för anatomi, rörelsemönster och kraftöverföringar i normal och sjuk eller skadad hand och handled.
  • Diagnostisera ledbandsskador i hand och handled samt föreslå och beskriva lämplig behandling.
  • Genomföra undersökning relaterad till ledskada och ledsjukdom.
  • Förklara handledsartroskopins roll vid diagnostik och behandling.
  • Utföra diagnostisk handledsartroskopi.
  • Redogöra för artros och reumatiska sjukdomars påverkan på hand och handled, identifiera vilka tillstånd som har nytta av handkirurgi samt diskutera val av lämplig behandling.
  • Redogöra för indikationer, teknik och komplikationer vid vanligt förekommande artrodeser i hand och handled.
  • Redogöra för indikationer, teknik och komplikationer vid vanligt förekommande artroplastiker i hand och handled.
  • Redogöra för rehabiliteringen efter ledrelaterade sjukdomar, skador och operationer.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: