Ledning, styrning och organisation av hälso- och sjukvården

Syftet är att utrusta socialmedicinaren med metoder för att kunna analysera, leda och styra processer inom hälso- och sjukvården mot en bättre hälsa i befolkningen.

Målgrupp
Socialmedicin och Folkhälsa

När i utbildningen
Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: a6, c11
Till viss del: c4

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Beskriva hur svensk hälso- och sjukvård är organiserad.
  • Analysera och jämföra olika hälso- och sjukvårdssystem avseende organisation och resultat.
  • Redogöra för grundläggande modeller för styrning av hälso- och sjukvården.
  • Tillämpa teorier om ledarskap.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: