Led-, skelett- och mjukdelsinfektioner

Syftet är att deltagaren ska tillgodogöra sig djupa kunskaper om utredning och behandling av infektioner i mjukdelar, leder, skelett och främmande kroppsmaterial.

Målgrupp
Infektionssjukdomar

När i utbildningen
Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c1
Till viss del: c7, c8, c9

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc1
Till viss del: STc7, STc9

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Beskriva etiologi, epidemiologi och patogenes.
  • Identifiera akuta och kroniska infektioner i mjukdelar, leder och skelett samt utreda och behandla dessa.
  • Redogöra för principerna för diagnostik och behandling av biofilmsassocierade infektioner. 
  • Identifiera och behandla infektioner i den diabetiska eller ischemiska foten 
  • Redogöra för basala ortoped-, plastik- och kärlkirurgiska principer.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: