Vi har just nu problem med sökfunktionen på webbplatsen

Just nu fungerar inte sökfunktionen här på Socialstyrelsen.se. Vi arbetar för att lösa problemet så snart som möjligt.

Tack för ditt tålamod.

Laparoskopi

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska få basala kunskaper om laparoskopisk teknik.

Målgrupp
Kirurgi

När i utbildningen
Tidigt

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till viss del: c1, c2, c5, c6, c7

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Bedöma anatomi med avseende på landmärken, riskområden samt normaltillstånd och avvikelser.
  • Använda och felsöka aktuell teknisk utrustning och de vanligaste laparoskopiska instrumenten.
  • Planera och utföra portsättning samt porthålsförslutning.
  • Redogöra för operationstekniken vid diagnostisk laparoskopi, laparoskopisk kolecystektomi och appendektomi samt utföra dessa ingrepp i simulerad miljö.
  • Redogöra för komplikationer vid laparoskopisk kirurgi.
  • Jämföra laparoskopisk kontra öppen kirurgi.
  • Redogöra för indikationer för konvertering.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: