Läkemedelsöverkänslighet

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna handlägga läkemedelsöverkänslighetsreaktioner.

Målgrupp
Klinisk farmakologi

När i utbildningen
Tidigt, Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till viss del: c2, c4, c5

Målgrupp
Allergologi

När i utbildningen
Tidigt, Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: b3, c5, c11
Till viss del: c2, c6, c7

Målgrupp
Barn- och ungdomsallergologi

När i utbildningen
Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c11
Till viss del: a1, a2, b1, b2, b3, b4, c1, c2, c3, c6, c13

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc11
Till viss del: STa4, STa5, STa6, STb1, STb2, STb3, STc1, STc2, STc3, STc6, STc13, STc14

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

 • Särskilja olika mekanismer för läkemedelsreaktioner.
 • Redogöra för skillnader mellan läkemedelseffekter och läkemedelsöverkänslighet.
 • Beskriva faktorer hos individen som kan påverka risken för läkemedelsreaktioner.
 • Klassificera immunologiska och icke-immunologiska överkänslighetsreaktioner.
 • Diskutera mekanismer för icke-immunologiska överkänslighetsreaktioner.
 • Förklara mekanismer för angioödem av ACE-hämmare.
 • Förklara mekanismer för immunologiska överkänslighetsreaktioner.
 • Redogöra för och identifiera symtom och effekter av immunologiska överkänslighetsreaktioner i olika målorgan.
 • Självständigt behandla immunologiska läkemedelsöverkänslighetsreaktioner.
 • Värdera patientnyttan av en läkemedelsöverkänslighetsutredning.
 • Designa utredningsgång vid misstänkt immunologisk läkemedelsöverkänslighet.
 • Tolka in vitro- och ex vivo- testning av misstänkt immunologisk läkemedelsöverkänslighet, till exempel specifika IgE, basofil aktiveringstest.
 • Genomföra och tolka hudtester vid utredning av misstänkt immunologisk läkemedelsöverkänslighet, till exempel pricktest, intrakutantest, epicutantest (lapptest).
 • Genomföra och tolka provokation med läkemedel, till exempel oral.
 • Genomföra utredning och provokation för antibiotika, NSAID och lokalbedövningsmedel samt bedöma korsreaktivitet.
 • Beskriva principerna för utredning av misstänkt överkänslighet vid narkos.
 • Beskriva principer för desensitisering av läkemedel.
 • Ge råd om behandlingsalternativ vid diagnostiserad läkemedelsöverkänslighet.
 • Genomföra adekvat varningsmärkning av patientjournal.
 • Informera patienten och eventuellt vårdnadshavare på ett pedagogiskt sätt om utredningsresultat och konsekvens.
 • Genomföra en biverkningsrapportering till Läkemedelsverket.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: