Läkemedelsinteraktioner

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren kan bidra med kliniskt relevant rådgivning gällande läkemedelsinteraktioner.

Målgrupp
Klinisk farmakologi

När i utbildningen
Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c2, c4, c5, c7
Till viss del: c1, c6, c8, c10

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Identifiera läkemedelsinteraktioner och redogöra för de centrala mekanismerna bakom både de farmakokinetiska och farmakodynamiska interaktionerna.
  • Beskriva klassificeringssystemen för läkemedelsinteraktioner.
  • Självständigt söka, analysera och tolka vetenskaplig litteratur och information från databaser om läkemedelsinteraktioner.
  • Värdera den kliniska betydelsen av läkemedelsinteraktioner och tillämpa inlärda faktakunskaper så att läkemedelsinteraktioner kan undvikas.
  • Utvärdera en patients läkemedelsbehandling i relation till den kliniska situationen, för att identifiera och bedöma läkemedelsinteraktioner.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: