Läkemedelsinteraktioner

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren kan bidra med kliniskt relevant rådgivning gällande läkemedelsinteraktioner.

Målgrupp
Klinisk farmakologi

När i utbildningen
Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: b3, c1

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc1

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Identifiera läkemedelsinteraktioner och förklara de centrala mekanismerna bakom både de farmakokinetiska och farmakodynamiska interaktionerna.
  • Redogöra för system för kunskapsstöd och kunna jämföra deras struktur och uppbyggnad.
  • Redogöra för och jämföra klassificeringssystemen för läkemedelsinteraktioner.
  • Söka, analysera och tolka vetenskaplig litteratur och information från databaser om läkemedelsinteraktioner.
  • Värdera den kliniska betydelsen av läkemedelsinteraktioner och ge råd vid läkemedelsbehandling så att läkemedelsinteraktioner kan undvikas.
  • Utvärderar en patients läkemedelsbehandling i relation till den kliniska situationen, i syfte  att identifiera och bedöma läkemedelsinteraktioner.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: