Läkemedelsbehandling hos särskilda grupper

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna förstå skillnader i farmakokinetik och farmakodynamik i olika åldrar. ST-läkaren ska även kunna förutse i vilken utsträckning nedsatt organfunktion påverkar olika läkemedelseffekter samt kunna göra säkerhetsvärdering för läkemedelsbehandling till gravida och ammande.

Målgrupp
Klinisk farmakologi

När i utbildningen
Tidigt, Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till viss del: b3, c1, c2, c4, c5, c6, c11, c12

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Redogöra för förändringar i farmakokinetik och farmakodynamik med stigande ålder.
  • Redogöra för hur läkemedelskinetik och farmakodynamik påverkas i samband med graviditet.
  • Värdera läkemedels säkerhetsaspekter i samband med graviditet och amning.
  • Redogöra för skillnader i farmakokinetik och farmakodynamik mellan barn i olika åldrar och vuxna.
  • Redogöra för hur nedsatt funktion i njure, hjärta och lever påverkar farmakokinetik och farmakodynamik för olika läkemedel.
  • Redogöra för bakgrunden till att vissa läkemedel kan elimineras genom dialys och andra inte.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: