Läkemedelsbehandling hos särskilda grupper

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna förstå skillnader i farmakokinetik och farmakodynamik i olika åldrar. ST-läkaren ska även kunna förutse i vilken utsträckning nedsatt organfunktion påverkar olika läkemedelseffekter samt kunna göra säkerhetsvärdering för läkemedelsbehandling till gravida och ammande.

Målgrupp
Klinisk farmakologi

När i utbildningen
Tidigt, Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till viss del: 2, 4, 5, 6

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till viss del: b3, c1, c2, c4, c5, c6, c11, c12

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Redogöra för förändringar i farmakokinetik och farmakodynamik med stigande ålder.
  • Redogöra för hur läkemedelskinetik och farmakodynamik påverkas i samband med graviditet.
  • Värdera läkemedels säkerhetsaspekter i samband med graviditet och amning.
  • Redogöra för skillnader i farmakokinetik och farmakodynamik mellan barn i olika åldrar och vuxna.
  • Redogöra för hur nedsatt funktion i njure, hjärta och lever påverkar farmakokinetik och farmakodynamik för olika läkemedel.
  • Redogöra för bakgrunden till att vissa läkemedel kan elimineras genom dialys och andra inte.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: