Läkemedelsanvändning vid njurfunktionsnedsättning

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska erhålla kunskaper för att självständigt kunna värdera användning och dosering av läkemedel samt röntgenkontrastmedel vid nedsatt njurfunktion. ST-läkaren ska även samt att kunna vidta förebyggande åtgärder och behandlingar, i syfte att undvika biverkningar och försämrad njurfunktion orsakad av läkemedelsbehandlingen.

Målgrupp
Njurmedicin

När i utbildningen
Tidigt

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Redogöra för basal farmakokinetik och hur den påverkas av nedsatt njurfunktion.
  • Jämföra för- och nackdelar med olika metoder att estimera GFR i syfte att värdera patientens njurfunktion vid läkemedelsanvändning.
  • Redogöra för principerna för läkemedelsinteraktioner.
  • Redogöra för principerna för läkemedels nefrotoxicitet.
  • Redogöra för principerna för dosjustering.
  • Redogöra för hur dialys kan påverka läkemedelsomsättningen.
  • Beakta ålderns betydelse för njurfunktionen.
  • Redogöra för principerna för bestämning och tolkning av läkemedelskoncentrationer.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: