Läkemedel i samhället

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna redogöra för olika aktörers roller i läkemedelsfrågor, den nationella organisationen för läkemedel samt kunna värdera hälsoekonomiska analyser.

Målgrupp
Klinisk farmakologi

När i utbildningen
Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: a6, c13

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STa1, STa2, STc13

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Översiktligt redogöra för de lagar och förordningar som reglerar läkemedel, traditionella växtbaserade läkemedel, växtbaserade läkemedel, naturläkemedel och kosttillskott.
  • Redogöra för olika myndigheters och andra aktörers roller inom läkemedelsområdet.
  • Redogöra för läkemedelskommittéernas uppdrag.
  • Redogöra för grundläggande hälsoekonomiska begrepp.
  • Redogöra för grunderna inom begreppet rationell läkemedelsbehandling.
  • Redogöra för system för kunskapsstöd och kunna jämföra deras struktur och uppbyggnad.
  • Redogöra för system för ordnad införande av nya terapier.
  • Redogöra för och diskutera ekonomiska och etiska aspekter av kostnadsutvecklingen och kostnadsansvar för nya läkemedel.
  • Värdera hälsoekonomiska studier.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: