Läkemedel i samhället

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna redogöra för olika aktörers roller i läkemedelsfrågor, den nationella organisationen för läkemedel samt kunna värdera hälsoekonomiska analyser.

Målgrupp
Klinisk farmakologi

När i utbildningen
Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 10

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c10

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Sammanfatta de lagar och förordningar som reglerar läkemedel, traditionella växtbaserade läkemedel, växtbaserade läkemedel, naturläkemedel och kosttillskott.
  • Redogöra för olika myndigheters och andra aktörers roller inom läkemedelsområdet.
  • Redogöra för läkemedelskommittéernas uppdrag.
  • Redogöra för grundläggande hälsoekonomiska begrepp.
  • Värdera hälsoekonomiska studier.
  • Sammanfatta grunderna inom begreppet rationell läkemedelsbehandling.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: