Lag och rätt, etik, försäkringsmedicin

ST-läkaren ska ha kunskap om juridiskt regelverk och försäkringar för att kunna göra korrekta bedömningar samt kunna analysera medicinskt etiska frågeställningar.

Målgrupp
Arbets- och miljömedicin och Arbetsmedicin

När i utbildningen
Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 4, 12, 18
Till viss del: 2, 3, 11

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c9, c10, c11, c12

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Beskriva gällande arbetsmiljölagstiftning, miljölagstiftning och lagstiftning kring arbetstider och arbetsrätt.
  • Problematisera och analysera medicinskt etiska frågeställningar.
  • Redogöra för sekretesslagstiftning gentemot arbetsgivaren vid bedömningar beställda av denne.
  • Tillämpa de olika allmänna försäkringarna, det vill säga de av staten reglerade ersättningarna för sjukdom och skada.
  • Beskriva patientförsäkringen och läkemedelsförsäkringen.
  • Redogöra för skillnader i lagstiftningen för privat och offentlig vårdgivare avseende uppgifter till utomstående, till exempel myndigheter vid krav på intyg.
  • Beskriva innebörden av privata sjuk- och skadeförsäkringar.
  • Beskriva gällande lagstiftning vid rehabilitering samt alkohol - och drogproblematik.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: