Lag och rätt, etik, försäkringsmedicin

ST-läkaren ska ha kunskap om juridiskt regelverk och försäkringar för att kunna göra korrekta bedömningar samt kunna analysera medicinskt etiska frågeställningar.

Målgrupp
Arbets- och miljömedicin och Arbetsmedicin

När i utbildningen
Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c9, c10, c11, c12

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc9, STc10, STc11, STc12

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Beskriva gällande arbetsmiljölagstiftning, miljölagstiftning och lagstiftning kring arbetstider och arbetsrätt.
  • Problematisera och analysera medicinskt etiska frågeställningar.
  • Redogöra för sekretesslagstiftning gentemot arbetsgivaren vid bedömningar beställda av denne.
  • Tillämpa de olika allmänna försäkringarna, det vill säga de av staten reglerade ersättningarna för sjukdom och skada.
  • Beskriva patientförsäkringen och läkemedelsförsäkringen.
  • Redogöra för skillnader i lagstiftningen för privat och offentlig vårdgivare avseende uppgifter till utomstående, till exempel myndigheter vid krav på intyg.
  • Beskriva innebörden av privata sjuk- och skadeförsäkringar.
  • Beskriva gällande lagstiftning vid rehabilitering samt alkohol - och drogproblematik.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: