Laboratorieprocessen

Kurser i detta ämne ska bidra till att ST-läkaren kan förklara principerna för hur ett kliniskt kemiskt laboratorium i svensk sjukvård fungerar.

Målgrupp
Klinisk kemi

När i utbildningen
Tidigt, Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c5, c9
Till viss del: c1, c10, c11

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc5, STc9
Till viss del: STc1, STc10, STc11, STc13

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Förklara begreppen preanalys, analys och postanalys.
  • Förklara betydelsen av logistik, provtransport, IT-system, tillgänglighet och analyssortiment, ackreditering, för- och nackdelar med automation, laboratoriets roll i sjukvården och samhället samt hur upphandling, juridik och etik påverkar verksamheten.
  • Förklara de viktigaste felkällorna inom laboratorieprocessen.
  • Analysera laboratoriets roll i sjukvård, samhälle och klinisk forskning.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: