Laboratoriemetoder för genetisk analys

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska förstå olika laboratoriemetoders användbarhet och begränsningar och kunna tolka och rapportera resultat av genetiska analyser.

Målgrupp
Klinisk genetik

När i utbildningen
Tidigt, Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 4
Till viss del: 1, 2, 3, 6

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c4
Till viss del: c1, c2, c3, c6

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Redogöra för laboratoriemetoder som används kliniskt för analys av strukturella och funktionella förändringar i arvsmassan, inklusive karyotypering, fluorescence in situ hybridization (FISH), genomisk array och vanliga molekylärgenetiska analyser.
  • Värdera olika metoders användbarhet vid olika typer av frågeställningar och provmaterial.
  • Tolka och rapportera resultat erhållna med olika laboratoriemetoder.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: