Laboratoriemedicinska metoder

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna tillägna sig kunskaper om olika principer för laboratoriemedicinska diagnostiska metoder som används eller kommer att användas i framtiden inom klinisk immunologi och transfusionsmedicin.

Målgrupp
Klinisk immunologi och transfusionsmedicin

När i utbildningen
Tidigt

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c2
Till viss del: c3, c4, c5, c7, c9, c13

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc2 
Till viss del: STc3, STc4, STc5, STc7, STc9, STc13

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

 • Förklara principer för: 
  - immunkemiska metoder, såsom precipitation i gel, immunkomplexbildning i lösning och på fast fas, agglutinationsmetoder och fluorescensmikroskopi 
  - indirekt immunfluorescens. 
  - cellulära metoder, såsom separation och preparation av celler, positiv och negativ selektion av cellpopulationer, flödescytometri och analyser av cellfunktion. 
  - molekylärbiologiska tekniker, såsom PCR, realtids-PCR, gelelektrofores, blottningstekniker och fluorescence in situ hybridization (FISH). 
  - serologisk och genteknologisk HLA-identifiering.
 • Välja och använda diagnostisk metod vid olika kliniska frågeställningar.
 • Använda statistik och epidemiologi vid värdering av immunologiska och molekylärbiologiska analysresultat.
 • Tillämpa kvalitetssäkring av analysmetoder.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: