Laboratoriemedicinska metoder

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna tillägna sig kunskaper om olika principer för laboratoriemedicinska diagnostiska metoder som används eller kommer att användas i framtiden inom klinisk immunologi och transfusionsmedicin.

Målgrupp
Klinisk immunologi och transfusionsmedicin

När i utbildningen
Tidigt

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 2
Till viss del: 3, 4, 5, 7, 9

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c2
Till viss del: c3, c4, c5, c7, c9, c13

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

 • Förklara principer för: 
  - immunkemiska metoder, såsom precipitation i gel, immunkomplexbildning i lösning och på fast fas, agglutinationsmetoder och fluorescensmikroskopi 
  - indirekt immunfluorescens. 
  - cellulära metoder, såsom separation och preparation av celler, positiv och negativ selektion av cellpopulationer, flödescytometri och analyser av cellfunktion. 
  - molekylärbiologiska tekniker, såsom PCR, realtids-PCR, gelelektrofores, blottningstekniker och fluorescence in situ hybridization (FISH). 
  - serologisk och genteknologisk HLA-identifiering.
 • Välja och använda diagnostisk metod vid olika kliniska frågeställningar.
 • Använda statistik och epidemiologi vid värdering av immunologiska och molekylärbiologiska analysresultat.
 • Tillämpa kvalitetssäkring av analysmetoder.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: