Laboratoriediagnostik av immunbristtillstånd

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska förstå laboratorieundersökningar och resultat vid immunbristtillstånd samt ha kunskap om deras kliniska relevans.

Målgrupp
Klinisk immunologi och transfusionsmedicin

När i utbildningen
Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c5
Till viss del: c1, c2, c10, c12

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc5 
Till viss del: STc1, STc2, STc10, STc12

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Beskriva olika tillstånd av primär och sekundär immunbrist
  • Motivera val av metod vid utredning av immunbrist, inklusive genetisk analys
  • Beskriva etiska överväganden vid genetisk diagnostik av primär immunbrist
  • Tolka resultat och bedöma klinisk betydelse av immunbristutredning
  • Beskriva behandlingsstrategier vid olika typer av immunbristtillstånd.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: