Kvalitetssäkring och statistik

Kurser i detta ämne ska bidra till att ST-läkaren kan förklara och använda statistiska metoder för metodvalidering och kvalitetssäkring.

Målgrupp
Klinisk kemi

När i utbildningen
Tidigt, Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c6
Till viss del: c4

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc6
Till viss del: STc4

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Förklara och använda statistiska metoder som används inom klinisk kemi, till exempel beräkning av variationskoefficient, regressionsanalys och biasanalys.
  • Förklara vad som innefattas i begrepp som ackreditering och kvalitetssystem, mätosäkerhet, intern kvalitetskontroll, extern kvalitetssäkring samt validering och verifiering.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: