Kunskap om välfärdssystem, inklusive författningskunskap

En specialist i socialmedicin och folkhälsa måste ha kunskap om hur olika myndigheter arbetar och hur det svenska socialförsäkringssystemet är uppbyggt för att kunna relatera det till befolkningens hälsoutveckling, med speciell hänsyn tagen till utsatta grupper.

Målgrupp
Socialmedicin och Folkhälsa

När i utbildningen
Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c3, c5
Till viss del: c6, c7

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Använda sig av lagstiftning som berör hälso- och sjukvården och dess samverkan med andra samhällsorgan, som socialtjänsten, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen.
  • Redogöra för socialtjänstens arbete och metoder.
  • Redogöra för socialförsäkringssystemet.
  • Tillämpa teorier och metoder inom försäkringsmedicin.
  • Redogöra för hur ansvarsfördelningen och beslutsfattande sker i stat, landsting och kommun med speciellt avseende på området hälsa.
  • Förklara den svenska välfärdsmodellen samt jämföra den med andra internationella välfärdsmodeller.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: