Kunskap om välfärdssystem, inklusive författningskunskap

En specialist i socialmedicin måste ha kunskap om hur olika myndigheter arbetar och hur det svenska socialförsäkringssystemet är uppbyggt för att kunna relatera det till befolkningens hälsoutveckling, med speciell hänsyn tagen till utsatta grupper.

Målgrupp
Socialmedicin

När i utbildningen
Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 3, 6
Till viss del: 7, 8

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c3, c5
Till viss del: c6, c7

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Använda sig av lagstiftning som berör hälso- och sjukvården och dess samverkan med andra samhällsorgan, som socialtjänsten, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen.
  • Redogöra för socialtjänstens arbete och metoder.
  • Redogöra för socialförsäkringssystemet.
  • Tillämpa teorier och metoder inom försäkringsmedicin.
  • Redogöra för hur ansvarsfördelningen och beslutsfattande sker i stat, landsting och kommun med speciellt avseende på området hälsa.
  • Förklara den svenska välfärdsmodellen samt jämföra den med andra internationella välfärdsmodeller.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: