Kroniskt sjuka patienter

Öka förståelsen för kroniskt sjuka, inte sällan multisjuka patienter och förebygga eventuella komplikationer.

Målgrupp
Internmedicin

När i utbildningen
Tidigt, Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 2, 4
Till viss del: 6, 9, 12

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c4, c11
Till viss del: c1, c2, c3, c5, c6, c7, c8

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Förstå och bedöma naturalförlopp och komplikationer hos kroniskt sjuka patienter.
  • Värdera och tillämpa optimal läkemedelsbehandling hos kroniskt sjuka patienter.
  • Värdera behov av multidisciplinärt omhändertagande och planera uppföljning.
  • Värdera om utredning och behandling är till gagn för patienten.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: