Kroniskt sjuka patienter

Öka förståelsen för kroniskt sjuka, inte sällan multisjuka patienter och förebygga eventuella komplikationer.

Målgrupp
Internmedicin

När i utbildningen
Tidigt, Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c4, c11
Till viss del: c1, c2, c3, c5, c6, c7, c8

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc3, STc4, STc11
Till viss del: STc1, STc2, STc5, STc6, STc7, STc8

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Förstå och bedöma naturalförlopp och komplikationer hos kroniskt sjuka patienter.
  • Värdera och tillämpa optimal läkemedelsbehandling hos kroniskt sjuka patienter.
  • Värdera behov av multidisciplinärt omhändertagande och planera uppföljning.
  • Värdera om utredning och behandling är till gagn för patienten.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: