Kritisk läkemedelsvärdering

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna söka och kritiskt värdera läkemedelsstudier med avseende på effekt och säkerhet.

Målgrupp
Klinisk farmakologi

När i utbildningen
Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: a5, b3, c1

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc1

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Redogöra för de vanligaste studietyper.
  • Redogöra för och jämföra olika evidensnivåer utifrån studietyp och studieupplägg.
  • Formulera en sökbar fråga.
  • Tolka data om läkemedelsbehandlingseffekt samt värdera evidensgraden.
  • Diskutera och jämföra den kliniska betydelsen och evidensgraden av läkemedelsstudier.
  • Redogöra för, diskutera och kritiskt bedöma vilka slutsatser man kan dra ur funna studier.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: