Kriminologi

Kurser i detta ämne syftar till att ge översiktlig kunskap om kriminologi och kriminologisk empiri.

Målgrupp
Rättspsykiatri

När i utbildningen
Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 4

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c11
Till viss del: c13

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Redogöra för grundläggande kriminologisk teori.
  • Redogöra för de källor och verktyg som vanligen används i kriminologisk empiri.
  • Exemplifiera relationen mellan kriminologisk teori och politik samt diskutera etiska konsekvenser där av.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: