Kriminalvårdskunskap

Kurser i detta ämne syftar till att ge kunskap om Kriminalvårdens organisation, regelverk och behandlingsprogram samt förutsättningar för hälso- och sjukvård för klienter inom kriminalvård.

Målgrupp
Rättspsykiatri

När i utbildningen
Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c12
Till viss del: c13

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc12
Till viss del: STc13

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Redogöra för relevanta lagrum inom Kriminalvården.
  • Redogöra för Kriminalvårdens uppdrag och organisation.
  • Redogöra för tillvaron för frihetsberövade personer inom Kriminalvården.
  • Redogöra för hur kriminalvårdspåföljder verkställs.
  • Redogöra för Kriminalvårdens utredningsverksamhet, till exempel frivårdens och riksmottagningens utredningar.
  • Redogöra för Kriminalvårdens behandlingsprogramverksamhet.
  • Redogöra för hur hälso- och sjukvård tillhandahålls inom Kriminalvården.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: