Kriminalvårdskunskap

Kurser i detta ämne syftar till att ge kunskap om Kriminalvårdens organisation, regelverk och behandlingsprogram samt förutsättningar för hälso- och sjukvård för klienter inom kriminalvård.

Målgrupp
Rättspsykiatri

När i utbildningen
Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 10, 11

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c12
Till viss del: c13

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Redogöra för relevanta lagrum inom Kriminalvården.
  • Redogöra för Kriminalvårdens uppdrag och organisation.
  • Redogöra för tillvaron för frihetsberövade personer inom Kriminalvården.
  • Redogöra för hur kriminalvårdspåföljder verkställs.
  • Redogöra för Kriminalvårdens utredningsverksamhet, till exempel frivårdens och riksmottagningens utredningar.
  • Redogöra för Kriminalvårdens behandlingsprogramverksamhet.
  • Redogöra för hur hälso- och sjukvård tillhandahålls inom Kriminalvården.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: