Koronarangio och PCI (Percutaneous Coronary Intervention)

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska ha kunskap om metoder för bild- och funktionsdiagnostik av kranskärlen. ST-läkaren ska kunna anpassa utredning och behandling till grupper med särskilda behov samt kunna ta hänsyn till hälsoekonomiska, etiska, kardiogenetiska och genusrelaterade aspekter.

Målgrupp
Kardiologi

När i utbildningen
Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c7
Till viss del: c6

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc7
Till viss del: STc6

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Demonstrera radiologisk anatomi av hjärta, aorta, anslutande stora kärl, coronarkärl liksom femoral-, radial-och brachialisartärer (vaskulära accesskärl).
  • Redogöra för principerna bakom basal strålningsfysik, risker och säkerhet vid joniserande strålning samt faktorer som påverkar strålningsexposition för patienter och personal.
  • Beskriva olika katetertyper vid koronarangiografi och hjärtkateterisering.
  • Redogöra för och värdera indikationer, begränsningar, potentiella komplikationer och risker med hjärtkateterisering och koronarangiografi.
  • Beskriva tillvägagångssätt för arteriell och venös access.
  • Beskriva tillvägagångssätt för hemostas efter kateterisering.
  • Välja adekvat behandlingsalternativ (läkemedel, perkutan intervention och kirurgi) utifrån angiografiska data.
  • Beskriva principer för invasiv ultraljudsundersökning och OCT (Optical coherence tomography).
  • Beskriva principer för FFR (Fractional Flow Reserve).

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: