Koronarangio och PCI (Percutaneous Coronary Intervention)

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska ha kunskap om metoder för bild- och funktionsdiagnostik av kranskärlen. ST-läkaren ska kunna anpassa utredning och behandling till grupper med särskilda behov samt kunna ta hänsyn till hälsoekonomiska, etiska, kardiogenetiska och genusrelaterade aspekter.

Målgrupp
Kardiologi

När i utbildningen
Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 12
Till viss del: 3, 5

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c7
Till viss del: c6

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Demonstrera radiologisk anatomi av hjärta, aorta, anslutande stora kärl, coronarkärl liksom femoral-, radial-och brachialisartärer (vaskulära accesskärl).
  • Redogöra för principerna bakom basal strålningsfysik, risker och säkerhet vid joniserande strålning samt faktorer som påverkar strålningsexposition för patienter och personal.
  • Beskriva olika katetertyper vid koronarangiografi och hjärtkateterisering.
  • Redogöra för och värdera indikationer, begränsningar, potentiella komplikationer och risker med hjärtkateterisering och koronarangiografi.
  • Beskriva tillvägagångssätt för arteriell och venös access.
  • Beskriva tillvägagångssätt för hemostas efter kateterisering.
  • Välja adekvat behandlingsalternativ (läkemedel, perkutan intervention och kirurgi) utifrån angiografiska data.
  • Beskriva principer för invasiv ultraljudsundersökning och OCT (Optical coherence tomography).
  • Beskriva principer för FFR (Fractional Flow Reserve).

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: