Komplexa handskador

Kurser i detta område syftar till att ST-läkaren ska kunna behandla komplexa handskador och huddefekter.

Målgrupp
Handkirurgi

När i utbildningen
Tidigt

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 6, 7, 11
Till viss del: 12

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c6, c7

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Välja och tillämpa lämpliga hudtäckningsmetoder vid olika typer av skador och defekter.
  • Beskriva generella anatomiska grunder, lambåspecifik anatomi och kliniska tillämpningar för vanligt förekommande lokala, stjälkade och fria lambåer.
  • Redogöra för indikationerna för fria muskellambåer.
  • Utföra fungerande mikrokirurgiska kärlanastomoser och redogöra för övervakning.
  • Förklara vikten av att akut reparera alla skadade vävnadstyper.
  • Bedöma, planera och organisera omhändertagande och behandling av akuta komplexa handskador med hänsyn till behov av framtida rekonstruktioner och rehabilitering.
  • Beskriva rehabiliteringsbehoven och problematisera hur dessa kan påverka val av reparations- och rekonstruktionsmetod.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: