Komplexa handskador

Kurser i detta område syftar till att ST-läkaren ska kunna behandla komplexa handskador och huddefekter.

Målgrupp
Handkirurgi

När i utbildningen
Tidigt

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c6, c7

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc6, STc7

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Välja och tillämpa lämpliga hudtäckningsmetoder vid olika typer av skador och defekter.
  • Beskriva generella anatomiska grunder, lambåspecifik anatomi och kliniska tillämpningar för vanligt förekommande lokala, stjälkade och fria lambåer.
  • Redogöra för indikationerna för fria muskellambåer.
  • Utföra fungerande mikrokirurgiska kärlanastomoser och redogöra för övervakning.
  • Förklara vikten av att akut reparera alla skadade vävnadstyper.
  • Bedöma, planera och organisera omhändertagande och behandling av akuta komplexa handskador med hänsyn till behov av framtida rekonstruktioner och rehabilitering.
  • Beskriva rehabiliteringsbehoven och problematisera hur dessa kan påverka val av reparations- och rekonstruktionsmetod.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: