Kommunikation, logistik och ledarskap i akutsjukvård

Kurser i ämnet kommunikation, logistik och ledarskap i akutsjukvård syftar till att ge ST-läkaren verktyg att arbeta effektivt och kommunicera patientsäkert i akutsjukvård med sitt team, att leda teamet och ta ansvar för logistiken på en akutenhet. Ämnet syftar också till att ge ST-läkaren kompetens i förändringsarbete inom organisationen.

Målgrupp
Akutsjukvård

När i utbildningen
Tidigt, Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c9
Till viss del: c8

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc9
Till viss del: STc8

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Rapportera strukturerat och patientsäkert (exempelvis med SBAR) till annan vårdpersonal.
  • Kommunicera patientsäkert och på ett respektfullt sätt i teamet kring den akuta patienten (exempelvis ”call back” eller ”closed loop communication”).
  • Redogöra för köteori och för hur variation och ”flaskhalsar” påverkar väntetider i vårdkedjan.
  • Analysera den egna akutenhetens vårdprocesser med avseende på värdeskapande och icke-värdeskapande tid för patienterna. Generera förslag på förändring och hur utvärdering kan utformas.
  • Leda vårdteamets eller hela enhetens arbete och kontinuerligt matcha behov och resurser (exempelvis enligt ”Crew Resource Management”).
  • Bedöma patienters behov av fortsatt vård, vårdnivå och uppföljning (egenvård, primärvård, hemsjukvård, vårdavdelning, intermediärvård, intensivvård) och uttrycka detta så att övertagande enhet förstår.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: