Kolorektalkirurgi

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska tillgodogöra sig teoretiska kunskaper inom området kolorektalkirurgi.

Målgrupp
Kirurgi

När i utbildningen
Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 7

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c7

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

 • Bedöma anatomi med avseende på landmärken, riskområden samt normaltillstånd och avvikelser.

Endoskopi

 • Värdera indikationer och potentiella komplikationer vid rekto-, sigmoideo- och koloskopi med biopsi samt polypektomi.
 • Beskriva indikationer för endoskopisk stentbehandling.

Appendicit

 • Utreda, diagnostisera och redogöra för behandling av appendicit inklusive komplikationer.

Blödning från tarmkanalen

 • Redogöra för etiologi, diagnostik, utredning och initial handläggning av en patient med blod per rektum.
 • Redogöra för kirurgisk och endoskopisk diagnostik och behandling.
 • Beskriva angiografisk diagnostik och behandling.

Divertikulos och divertikulit samt perforation av tarm

 • Utreda och behandla divertikulos.
 • Redogöra för operationsindikationer och operationsteknik vid elektiv kirurgi av divertikulos.
 • Redogöra för etiologi, diagnostik, utredning och initial handläggning av en patient med divertikulit eller tarmperforation.
 • Optimera patienten inför kirurgi vid peritonit.
 • Redogöra för operationsindikationer och operationsteknik vid divertikulit och perforation av tarm.

Ileus

 • Diagnostisera, utreda och optimera patienten inför eventuell kirurgi vid ileus (tunntarm och kolon).
 • Redogöra för operationsindikationer och operationstekniker vid tunntarmsileus och kolonileus.
 • Beskriva avlastande stentbehandling.
 • Redogöra för akut behandling av volvolus.

Maligna sjukdomar

 • Utreda (inklusive metastasutredning) kolorektal cancer.
 • Beskriva onkologisk behandling av kolorektal cancer.
 • Beskriva utredning och uppföljning av kolorektala adenom samt ärftliga tillstånd med polyper och malignitet i kolon samt rektum.
 • Beskriva transanal excision av förändring inklusive TEM (Transanal Endoscopic Microsurgery).
 • Redogöra för öppen och laparoskopisk kolonresektion vid okomplicerad koloncancer samt beskriva rektalcancerkirurgi.
 • Redogöra för palliativ kirurgi vid kolorektal cancer.

Stomier

 • Beskriva stomivård och stomikomplikationer samt redogöra för preoperativ stomimarkering.
 • Redogöra för uppläggning av loop- och ändstomi.
 • Redogöra för nedläggning av loopileostomi samt beskriva nedläggning av ändstomi.

Obstipation och inkontinens

 • Redogöra för diagnostik och konservativ behandling av obstipation, inkontinens och IBS (Irritable Bowel Syndrom).
 • Beskriva symtom, diagnostik och indikation för prolapskirurgi, sekundär rekonstruktiv inkontinenskirurgi samt primär sutur av akut sfinkterskada.
 • Inflammatoriska tarmsjukdomar (IBD, Inflammatory Bowel Disease).
 • Redogöra för diagnostik och utredning av inflammatorisk tarmsjukdom samt andra akuta kolittillstånd.
 • Beskriva medicinsk behandling vid inflammatorisk tarmsjukdom.
 • Redogöra för kirurgisk behandling vid inflammatorisk tarmsjukdom samt andra akuta kolittillstånd.
 • Beskriva komplicerad kirurgi vid inflammatorisk tarmsjukdom.

Anala fissurer och hemorrojder

 • Diagnostisera, utreda samt konservativt behandla hemorrojder och analfissurer.
 • Redogöra för gummibandligering alternativt sklerosering av hemorrojder samt initial handläggning vid akuta hemorrojder och analfissurer.
 • Beskriva hemorrojdektomi enligt Milligan och Ferguson.

Perianal fistel, abscess samt pilonidalsinus

 • Redogöra för diagnostik, utredning och initial handläggning av perianal abscess.
 • Redogöra för diagnostik, utredning och behandling av pilonidalsinus.
 • Redogöra för setoninläggning vid perianal fistel.
 • Beskriva utredning och behandling av perianala fistlar inklusive Crohnfistlar.

Traumatiska tarmskador

 • Beskriva handläggning av obstetriska tarmskador samt primär sutur vid akut sfinkterskada.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: