Kolorektalkirurgi

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska tillgodogöra sig teoretiska kunskaper inom området kolorektalkirurgi.

Målgrupp
Kirurgi

När i utbildningen
Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c7

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

 • Bedöma anatomi med avseende på landmärken, riskområden samt normaltillstånd och avvikelser.

Endoskopi

 • Värdera indikationer och potentiella komplikationer vid rekto-, sigmoideo- och koloskopi med biopsi samt polypektomi.
 • Beskriva indikationer för endoskopisk stentbehandling.

Appendicit

 • Utreda, diagnostisera och redogöra för behandling av appendicit inklusive komplikationer.

Blödning från tarmkanalen

 • Redogöra för etiologi, diagnostik, utredning och initial handläggning av en patient med blod per rektum.
 • Redogöra för kirurgisk och endoskopisk diagnostik och behandling.
 • Beskriva angiografisk diagnostik och behandling.

Divertikulos och divertikulit samt perforation av tarm

 • Utreda och behandla divertikulos.
 • Redogöra för operationsindikationer och operationsteknik vid elektiv kirurgi av divertikulos.
 • Redogöra för etiologi, diagnostik, utredning och initial handläggning av en patient med divertikulit eller tarmperforation.
 • Optimera patienten inför kirurgi vid peritonit.
 • Redogöra för operationsindikationer och operationsteknik vid divertikulit och perforation av tarm.

Ileus

 • Diagnostisera, utreda och optimera patienten inför eventuell kirurgi vid ileus (tunntarm och kolon).
 • Redogöra för operationsindikationer och operationstekniker vid tunntarmsileus och kolonileus.
 • Beskriva avlastande stentbehandling.
 • Redogöra för akut behandling av volvolus.

Maligna sjukdomar

 • Utreda (inklusive metastasutredning) kolorektal cancer.
 • Beskriva onkologisk behandling av kolorektal cancer.
 • Beskriva utredning och uppföljning av kolorektala adenom samt ärftliga tillstånd med polyper och malignitet i kolon samt rektum.
 • Beskriva transanal excision av förändring inklusive TEM (Transanal Endoscopic Microsurgery).
 • Redogöra för öppen och laparoskopisk kolonresektion vid okomplicerad koloncancer samt beskriva rektalcancerkirurgi.
 • Redogöra för palliativ kirurgi vid kolorektal cancer.

Stomier

 • Beskriva stomivård och stomikomplikationer samt redogöra för preoperativ stomimarkering.
 • Redogöra för uppläggning av loop- och ändstomi.
 • Redogöra för nedläggning av loopileostomi samt beskriva nedläggning av ändstomi.

Obstipation och inkontinens

 • Redogöra för diagnostik och konservativ behandling av obstipation, inkontinens och IBS (Irritable Bowel Syndrom).
 • Beskriva symtom, diagnostik och indikation för prolapskirurgi, sekundär rekonstruktiv inkontinenskirurgi samt primär sutur av akut sfinkterskada.
 • Inflammatoriska tarmsjukdomar (IBD, Inflammatory Bowel Disease).
 • Redogöra för diagnostik och utredning av inflammatorisk tarmsjukdom samt andra akuta kolittillstånd.
 • Beskriva medicinsk behandling vid inflammatorisk tarmsjukdom.
 • Redogöra för kirurgisk behandling vid inflammatorisk tarmsjukdom samt andra akuta kolittillstånd.
 • Beskriva komplicerad kirurgi vid inflammatorisk tarmsjukdom.

Anala fissurer och hemorrojder

 • Diagnostisera, utreda samt konservativt behandla hemorrojder och analfissurer.
 • Redogöra för gummibandligering alternativt sklerosering av hemorrojder samt initial handläggning vid akuta hemorrojder och analfissurer.
 • Beskriva hemorrojdektomi enligt Milligan och Ferguson.

Perianal fistel, abscess samt pilonidalsinus

 • Redogöra för diagnostik, utredning och initial handläggning av perianal abscess.
 • Redogöra för diagnostik, utredning och behandling av pilonidalsinus.
 • Redogöra för setoninläggning vid perianal fistel.
 • Beskriva utredning och behandling av perianala fistlar inklusive Crohnfistlar.

Traumatiska tarmskador

 • Beskriva handläggning av obstetriska tarmskador samt primär sutur vid akut sfinkterskada.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: