Koagulation

Kurser i detta ämne ska bidra till att ST-läkaren kan tillämpa patofysiologi, diagnostik och behandling för att kunna hantera frågeställningar om analysval och tolkning av resultat avseende koagulationsrubbningar.

Målgrupp
Klinisk kemi

När i utbildningen
Tidigt, Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 1, 2, 3
Till viss del: 7, 8, 9

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c1, c2, c3
Till viss del: c7, c8, c9

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Förklara koagulationssystemet; primär hemostas, plasmakoagulation och fibrinolys.
  • Förklara patofysiologi och mätprinciper samt rekommendationer för användning av metoder vid diagnostik.
  • Förklara metoder för monitorering av antikoagulerande- och trombocythämmande läkemedel.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: