Klinisk rättsmedicin

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska få kompetens att genomföra en kroppsundersökning inklusive provtagning, beskriva, bedöma och tolka fynden och utfärda rättsintyg.

Målgrupp
Rättsmedicin

När i utbildningen
Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c1
Till viss del: c8

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Genomföra rättsmedicinsk undersökning (inklusive provtagning) av levande person, vid exempelvis barnmisshandel och sexuella övergrepp.
  • Beskriva, bedöma och tolka fynden och med utgångspunkt i undersökningsfynden.
  • Utfärda rättsintyg.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: