Klinisk diagnostik och behandling inom närliggande specialiteter

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna värdera klinisk information avseende sjukdomar inom centrala nervsystemet, ryggen och öron-näsa-halsområdet, relaterad till neuroradiologisk diagnostik, för att i samverkan över specialitetsgränserna kunna skapa optimal vård.

Målgrupp
Neuroradiologi

När i utbildningen
Tidigt, Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 6
Till viss del: 1, 2, 10

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c12
Till viss del: c1

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Beskriva huvuddragen i klinisk diagnostik och behandling av sjukdomar inom huvud, hals och rygg med relevans för neuroradiologisk diagnostik.
  • Beskriva de viktigaste kirurgiska implantaten inom huvud, hals och rygg och deras implikationer för neuroradiologin.
  • Redogöra för av neuroradiologin beroende medicinteknisk utrustning.
  • Exemplifiera viktiga kliniska konsekvenser av den neuroradiologiska bedömningen.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: