Klinisk diagnostik och behandling inom närliggande specialiteter

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna värdera klinisk information avseende sjukdomar inom centrala nervsystemet, ryggen och öron-näsa-halsområdet, relaterad till neuroradiologisk diagnostik, för att i samverkan över specialitetsgränserna kunna skapa optimal vård.

Målgrupp
Neuroradiologi

När i utbildningen
Tidigt, Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c12
Till viss del: c1

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Beskriva huvuddragen i klinisk diagnostik och behandling av sjukdomar inom huvud, hals och rygg med relevans för neuroradiologisk diagnostik.
  • Beskriva de viktigaste kirurgiska implantaten inom huvud, hals och rygg och deras implikationer för neuroradiologin.
  • Redogöra för av neuroradiologin beroende medicinteknisk utrustning.
  • Exemplifiera viktiga kliniska konsekvenser av den neuroradiologiska bedömningen.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: