Klinisk beroendemedicin

Kurser i detta ämne syftar till att ge ST-läkaren förmåga att behandla olika substansrelaterade syndrom samt ha kunskap om evidensbaserade metoder och behandling enligt beprövad erfarenhet.

Målgrupp
Beroendemedicin

När i utbildningen
Tidigt

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c1, c2, c5
Till viss del: c2, c3, c7, c8, c9, b1, b2, b3

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc1, STc2, STc5
Till viss del: STc2, STc3, STc7, STc8, STc9, STb1, STb2

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Utreda och diagnostisera substansrelaterade syndrom med hjälp av anamnes och validerade skattningsinstrument.

  • Behandla beroendetillstånd i enlighet med evidensbaserade metoder inklusive att utvärdera och följa upp behandlingen.

  • Värdera effekt och risker med metoder för behandling vid olika beroendetillstånd.

  • Utreda, diagnostisera och behandla akuta substanstillstånd såsom intoxikation, abstinens, drogutlösta psykoser, Wernickes encefalopati och delirium tremens.

  • Redogöra för regelverk och förutsättningar för läkemedelsassisterad rehabilitering vid opiatberoende (LARO).

  • Kontinuerligt uppdatera sig kring aktuellt forskningsläge och utvecklingsområden och kunna resonera kring behandling off-label vid substansrelaterad problematik.

  • Utreda och behandla substansbruk hos barn och ungdomar samt erbjuda prevention utifrån patientens behov.

  • Utreda och behandla substansrelaterad problematik hos personal inom hälso- och sjukvård.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: