Kirurgisk och urologisk trauma

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna omhänderta traumapatienter enligt ATLS-principen samt bedöma trauma i urogenitalorganen.

Målgrupp
Urologi

När i utbildningen
Tidigt

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c3, c5

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc3, STc5

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Tillämpa ATLS-principen (Advanced Trauma Life Support) vid omhändertagande av mindre och större trauma utifrån kunskap om kroppens anatomi, normal fysiologi och patofysiologiska mekanismer vid trauma.
  • Förklara skademekanismer vid olika typer av skador, principerna för ”Damage Control” och behandling av chocktillstånd hos traumapatienter.
  • Redogöra för indikationer för akut laparotomi och thorakotomi vid trubbig och penetrerande våld, postoperativa komplikationer hos traumapatienter samt kunna anlägga ett thoraxdrän.
  • Värdera GCS (Glascow Coma Scale) och RLS (Reaction Level Scale) hos skallskadade patienter och tillämpa principerna för fortsatt omhändertagande av dessa patienter.
  • Bedöma trauma i urogenitalorganen och redogöra för fortsatt omhändertagande inklusive indikationer för kirurgisk intervention och konservativ behandling.
  • Tillämpa kirurgisk behandling av scrotalt trauma.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: