Kirurgisk och urologisk trauma

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna omhänderta traumapatienter enligt ATLS-principen samt bedöma trauma i urogenitalorganen.

Målgrupp
Urologi

När i utbildningen
Tidigt

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 3, 5

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c3, c5

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Tillämpa ATLS-principen (Advanced Trauma Life Support) vid omhändertagande av mindre och större trauma utifrån kunskap om kroppens anatomi, normal fysiologi och patofysiologiska mekanismer vid trauma.
  • Förklara skademekanismer vid olika typer av skador, principerna för ”Damage Control” och behandling av chocktillstånd hos traumapatienter.
  • Redogöra för indikationer för akut laparotomi och thorakotomi vid trubbig och penetrerande våld, postoperativa komplikationer hos traumapatienter samt kunna anlägga ett thoraxdrän.
  • Värdera GCS (Glascow Coma Scale) och RLS (Reaction Level Scale) hos skallskadade patienter och tillämpa principerna för fortsatt omhändertagande av dessa patienter.
  • Bedöma trauma i urogenitalorganen och redogöra för fortsatt omhändertagande inklusive indikationer för kirurgisk intervention och konservativ behandling.
  • Tillämpa kirurgisk behandling av scrotalt trauma.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: