Katastrofmedicin för internmedicinare

Kännedom om katastrofmedicinska principer är en förutsättning för god patientsäkerhet vid katastrof.

Målgrupp
Internmedicin

När i utbildningen
Tidigt

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c12

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc12

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Tillämpa sjukhusomhändertagandet av patienter och närstående under den första tiden efter en katastrof.
  • Redogöra för samhällsorganisationen bakom beredskap för katastrofsituationer.
  • Diskutera betydelsen av psykologiskt omhändertagande av patienter och närstående efter en katastrof.
  • Avgöra i vilken prioriteringsordning patienter ska omhändertas i katastrofområdet.
  • Tillämpa adekvat arbetssätt på olycksplatsen och vårdinrättningen.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: