Karotissjukdomar och kärlsjukdomar i thoraxaperturen

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska redogöra för utredning och behandling av karotissjukdom och kärlsjukdomar engagerande thoraxaperturen.

Målgrupp
Kärlkirurgi

När i utbildningen
Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c8

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Redogöra för epidemiologi, patofysiologi, kliniska symtom, diagnostik och utredning vid karotissjukdom och kärlsjukdomar engagerande thoraxaperturen.
  • Redogöra för kärlanatomi samt operativ kärlexponering på hals och i thoraxapertur.
  • Redogöra för operationsindikation samt jämföra och motivera val av operationsmetod (öppen eller endovaskulär behandling) vid karotissjukdom.
  • Beskriva åtgärd för akuta och sena komplikationer efter operativ behandling. 
  • Redogöra för prevention och behandling såsom farmakologisk, fysioterapeutisk och livstilsbehandling samt uppföljning av karotissjukdom.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: