Kardiologi för internmedicinare

För att självständigt kunna arbeta som specialist inom internmedicin krävs goda kunskaper i kardiologi.

Målgrupp
Internmedicin

När i utbildningen
Tidigt

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c1, c2, c6

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc1, STc2, STc6

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Identifiera, beskriva och preliminärdiagnostisera de vanligaste kardiologiska sjukdomstillstånden.
  • Diagnostisera, klassificera och behandla kardiogen chock, hjärtstopp, akuta koronara syndrom, hjärtsvikt, allvarliga arytmier, kardiell svimning, endokardit, perimyocardit samt oklar bröstsmärta och andnöd.
  • Identifiera och planera behandling av allvarliga kardiella sjukdomstillstånd inklusive klaffvitier och kardiomyopatier samt bedöma tillämplig vårdnivå.
  • Översiktligt redogöra för mindre vanliga kardiologiska sjukdomstillstånd.
  • Redogöra för primär och sekundär kardiovaskulär prevention.
  • Värdera indikationen samt kunna utföra akut och icke-akut elkonvertering.
  • Värdera ekokardiografisk-, kliniskt fysiologisk- och kardiellt inriktad radiologisk undersökning.
  • Tolka EKG och kunna utföra och initialt värdera akuta esofagus-EKG.
  • Värdera indikationen för mer specifik kardiologisk utredning och behandling samt när kardiologkonsult bör kontaktas.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: