Juridisk översiktskurs för rättspsykiatrin

Kurser i detta ämne syftar till att ge nödvändiga kunskaper och färdigheter för att kunna tillämpa de lagar och förordningar som reglerar myndighetsutövning inom kompetensområdet samt ha kunskap om annan för rättspsykiatrin närliggande lagstiftning.

Målgrupp
Rättspsykiatri

När i utbildningen
Tidigt

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c7
Till viss del: c13

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc7
Till viss del: STc9, STc13

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Redogöra för grundprinciperna inom basal svensk rättslära.
  • Redogöra för rollen som sakkunnig i domstol.
  • Redogöra för grundprinciperna i svensk straffrätt.
  • Använda de psykiatriska tvångslagarna.
  • Förklara de för rättspsykiatrin relevanta offentlighets- och sekretessbestämmelserna.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: