Juridik för patologer

Syftet med kurser i detta ämne är att ST-läkaren ska vara förtrogen med de lagar och förordningar som reglerar verksamheten vid ett kliniskt patologiskt och cytologiskt laboratorium.

Målgrupp
Klinisk patologi

När i utbildningen
Tidig, Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c6, c11, c12

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc6, STc11, STc12

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Tillämpa de lagar och förordningar som reglerar hur material omhändertas i biobanker och för transplantationer.
  • Tolka och tillämpa de lagar och föreskrifter som reglerar en obduktionsverksamhet.
  • Redogöra för de lagar och förordningar som reglerar patientinformationshantering och är särskilt relevant för kliniska patologer, till exempel systematiska uppföljningar av cytologiresultat.
  • Lista vilka tumörsjukdomar som är anmälningspliktiga.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: