Juridik för patologer

Syftet med kurser i detta ämne är att ST-läkaren ska vara förtrogen med de lagar och förordningar som reglerar verksamheten vid ett kliniskt patologiskt och cytologiskt laboratorium.

Målgrupp
Klinisk patologi

När i utbildningen
Tidig, Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 6, 8, 12

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c6, c11, c12

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Tillämpa de lagar och förordningar som reglerar hur material omhändertas i biobanker och för transplantationer.
  • Tolka och tillämpa de lagar och föreskrifter som reglerar en obduktionsverksamhet.
  • Redogöra för de lagar och förordningar som reglerar patientinformationshantering och är särskilt relevant för kliniska patologer, till exempel systematiska uppföljningar av cytologiresultat.
  • Lista vilka tumörsjukdomar som är anmälningspliktiga.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: