Introduktion till handkirurgi

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska få en grundläggande kunskap i handkirurgiska principer och handkirurgiska behandlingsmetoder samt kunna bedöma, utreda och behandla vanligt förekommande sjukdomar och akuta skador i hand och underarm.

Målgrupp
Handkirurgi

När i utbildningen
Tidigt

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c4, c7, c8, c9, c10, c12
Till viss del: c1, c6, c11

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc4, STc7, STc8, STc9
Till viss del: STc1, STc5, STc6, STc10, STc11

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Redogöra för handens och armens anatomi samt klinisk undersökningsteknik.
  • Redogöra för allmänna handkirurgiska principer såsom blodtomhet, anestesimetoder och vävnadsvänlig kirurgisk teknik.
  • Redogöra för förekomst, uppkomst, utredningsgång och behandlingsmetoder i hand och arm förekommande: frakturer, senskador, ligamentskador, amputationsskador, infektioner, tillstånd som kräver mikrokirurgi eller hudtäckning, nervskador, plexusskador, nervkompressionstillstånd, brännskador, högtrycksinjektionsskador, akuta kompartment syndrom, Dupuytrens kontraktur, artrossjukdomar, reumatiska handdeformiteter, missbildningar, spastiska deformiteter och tumörer.
  • Beskriva principer för rehabiliteringsmetoder för ovanstående tillstånd.
  • Utföra försäkringsmedicinska bedömningar och utfärda intyg.
  • Redogöra för nivåstrukturering inom handkirurgi och ortopedi samt diskutera ansvarsärenden.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: