Introduktion till gastroenterologisk öppenvård

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna utreda och behandla typiska patienter inom gastroenterologisk öppenvård.

Målgrupp
Medicinsk gastroenterologi och hepatologi

När i utbildningen
Tidigt

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c14
Till viss del: c6, c7, c8, c9, c10, c11, c12, c13

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc14
Till viss del: STc6, STc7, STc8, STc9, STc10, STc11, STc12, STc13

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Redogöra för basal utredning, behandling och uppföljning inom öppenvården, av de vanligaste gastroenterologiska tillstånden såsom funktionella gastrointestinala sjukdomar, inflammatorisk tarmsjukdom, kronisk leversjukdom, ulcus och reflux, malabsorption till exempel celiaki, kolhydratintolerans, kronisk pankreatit, bakteriell överväxt och gallsaltmalabsorption.
  • Värdera svårighetsgrad av sjukdomar i matsmältningsorganen och välja vårdnivå.
  • Redogöra för basal utredning vid misstänkt tumörsjukdom i mag-tarmkanalen.
  • Tillämpa praktiska rutiner, adekvat logistik och aktivt samarbete med angränsande specialiteter samt paramedicinsk personal i utredningen av gastroenterologiska öppenvårdspatienter.
  • Informera patienter om diagnos, prognos, behandlingsmöjligheter och uppföljning.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: