Interventionell radiologi och kärl

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna bedöma, värdera och utvärdera en bild- och funktionsmedicinsk undersökning och behandling med fokus på intervention och kärl.

Målgrupp
Radiologi

När i utbildningen
Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c7
Till viss del: b3, c1, c2, c3

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc7
Till viss del: STc1, STc2, STc3, STc13

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Beskriva relevant anatomi och fysiologi inom kärlområdet.
  • Redogöra för uppkomstmekanismer och förlopp vid vanligt förekommande sjukdomar som kan bli aktuella för interventionell radiologi, såsom akuta och kroniska sjukdomstillstånd, inklusive trauma.
  • Redogöra för hur man utför vanligt förekommande moment inom icke-vaskulär interventionell radiologi, såsom perkutana punktioner, inklusive dränage av njurbäcken, abscesser och andra vätskeansamlingar med hjälp av ultraljud, genomlysning eller CT.
  • Tolka och i vissa fall utföra diagnostisk DT och MR angiografi och konventionell angiografi.
  • Förklara hur kärlinterventioner som är relevanta för specialiteten fungerar, till exempel rekanaliseringar, emboliseringar etc.
  • Förklara om övriga interventionella ingrepp i thorax och buk.
  • Redogöra för hur olika material och läkemedel, inklusive kontrastmedel, som används inom interventionell radiologi fungerar och används.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: