Interventionell neuroradiologi

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska inhämta nödvändiga teoretiska kunskaper för att kunna utföra vissa neuroradiologiska interventioner samt samarbeta med interventionella neuroradiologer vid neurointerventionell utredning och behandling.

Målgrupp
Neuroradiologi

När i utbildningen
Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c4

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Beskriva indikationer, kontraindikationer, tillvägagångssätt och komplikationer vid de neurointerventionella diagnostiska och terapeutiska metoderna.
  • Genomföra den icke-interventionella neuroradiologiska diagnostik som krävs för beslut om och uppföljning av neurointerventionella behandlingsmetoder.
  • Översiktligt tolka konventionella neuroangiogram.
  • Redogöra för reglerna för hjärndödsdiagnostik.
  • Integrera neuroradiologisk diagnostik och behandling med övrig klinisk information för att i samverkan över specialitetsgränserna skapa optimal vård.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: