Interstitiella lungsjukdomar

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna identifiera och handlägga sjukdomar som drabbar lungvävnaden, ha kunskap om sjukdomarnas patofysiologi och interaktion med övriga organsystem samt kunna skissa lämplig behandlingsstrategi.

Målgrupp
Lungsjukdomar

När i utbildningen
Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c10, c11, c12
Till viss del: c1, c2, c3, c7

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Självständigt identifiera, utreda, diagnostisera, risk- och prognosbedöma sjukdomar som drabbar lungans interstitium.
  • Redogöra för sammanhanget mellan miljöfaktorer, läkemedel och uppkomsten av interstitiella lungsjukdomar.
  • Redogöra för sammanhanget mellan systemsjukdomar och hur de kan engagera lungvävnaden.
  • Redogöra för hur interstitiella lungsjukdomar förändrar lungfysiologin och syreupptagningsförmågan.
  • Identifiera patienter som kan vidareremitteras till specialistcentra för specifik behandling, till exempel transplantationscentrum.
  • Redogöra för riktlinjer för diagnos och behandling av idiopatisk lungfibros.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: