Interstitiella lungsjukdomar

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna identifiera och handlägga sjukdomar som drabbar lungvävnaden, ha kunskap om sjukdomarnas patofysiologi och interaktion med övriga organsystem samt kunna skissa lämplig behandlingsstrategi.

Målgrupp
Lungsjukdomar

När i utbildningen
Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 8, 10, 11
Till viss del: 9

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c10, c11, c12
Till viss del: c1, c2, c3, c7

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Självständigt identifiera, utreda, diagnostisera, risk- och prognosbedöma sjukdomar som drabbar lungans interstitium.
  • Redogöra för sammanhanget mellan miljöfaktorer, läkemedel och uppkomsten av interstitiella lungsjukdomar.
  • Redogöra för sammanhanget mellan systemsjukdomar och hur de kan engagera lungvävnaden.
  • Redogöra för hur interstitiella lungsjukdomar förändrar lungfysiologin och syreupptagningsförmågan.
  • Identifiera patienter som kan vidareremitteras till specialistcentra för specifik behandling, till exempel transplantationscentrum.
  • Redogöra för riktlinjer för diagnos och behandling av idiopatisk lungfibros.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: