Intensivvård och hemodynamik hos kardiologiska patienter

Kurser inom detta ämne syftar till att ST-läkaren har grundläggande förståelse för hemodynamik samt kardiologisk intensivvård.

ST-läkaren ska kunna anpassa utredning och behandling till grupper med särskilda behov samt kunna ta hänsyn till hälsoekonomiska, etiska, kardiogenetiska och genusrelaterade aspekter.

Målgrupp
Kardiologi

När i utbildningen
Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 4
Till viss del: 3, 6, 10, 12

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c6
Till viss del: c7, c8, c11

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Redogöra för principer för höger- och vänsterkammarkateterisering.
  • Tolka resultat av höger- och vänsterkammarkateterisering.
  • Redogöra för indikation och användning av artärnål.
  • Redogöra för principer, indikationer, kontraindikationer och komplikationer av non-invasiv och invasiv respiratorbehandling.
  • Analysera och justera avvikande syrabasvärden.
  • Analysera avvikande hemodynamiska tillstånd och vätskebalans samt redogöra för behandlingsprinciper.
  • Identifiera risker för och behandla postoperativa komplikationer.
  • Beskriva indikationer och risker för problem vid blodtransfusion.
  • Beskriva principer, indikationer, kontraindikationer och komplikationer av ECMO-behandling (Extra Corporeal Membran Oxygenering).

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: