Intensivvård och hemodynamik hos kardiologiska patienter

Kurser inom detta ämne syftar till att ST-läkaren har grundläggande förståelse för hemodynamik samt kardiologisk intensivvård.

ST-läkaren ska kunna anpassa utredning och behandling till grupper med särskilda behov samt kunna ta hänsyn till hälsoekonomiska, etiska, kardiogenetiska och genusrelaterade aspekter.

Målgrupp
Kardiologi

När i utbildningen
Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c6
Till viss del: c7, c8, c11

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc6
Till viss del: STc1, STc7, STc8, STc9, STc11

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Redogöra för principer för höger- och vänsterkammarkateterisering.
  • Tolka resultat av höger- och vänsterkammarkateterisering.
  • Redogöra för indikation och användning av artärnål.
  • Redogöra för principer, indikationer, kontraindikationer och komplikationer av non-invasiv och invasiv respiratorbehandling.
  • Analysera och justera avvikande syrabasvärden.
  • Analysera avvikande hemodynamiska tillstånd och vätskebalans samt redogöra för behandlingsprinciper.
  • Identifiera risker för och behandla postoperativa komplikationer.
  • Beskriva indikationer och risker för problem vid blodtransfusion.
  • Beskriva principer, indikationer, kontraindikationer och komplikationer av ECMO-behandling (Extra Corporeal Membran Oxygenering).

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: