Injektioner i struphuvudet och huvud-hals-området

Kurser i detta ämne syftar till att ge ST-läkare kunskap om och färdighet i att genomföra injektioner i struphuvudet och huvud-halsområdet med olika tekniker.

Målgrupp
Röst- och talrubbningar

När i utbildningen
Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c6, c9
Till viss del: c7

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Redogöra för indikationer för injektionsbehandling i struphuvudet och inom huvud-halsområdet.
  • Redogöra för relevant anatomi och landmärken av betydelse vid olika injektionstekniker inom struphuvud- och huvud-halsområdet.
  • Redogöra för olika tekniker för injektioner i struphuvudet och huvud-halsområdet.
  • Redogöra för olika typer av läkemedel eller substanser som kan användas för injektion i struphuvudet och i huvud-halsområdet, inklusive indikationer, förväntade resultat och komplikationsrisker.
  • Utföra injektion i struphuvudet och huvud-halsområdet i simulerad situation eller under handledning.
  • Redogöra för aktuell forskningsinriktning inom området.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: