Injektioner i struphuvudet och huvud-hals-området

Kurser i detta ämne syftar till att ge ST-läkare kunskap om och färdighet i att genomföra injektioner i struphuvudet och huvud-halsområdet med olika tekniker.

Målgrupp
Röst- och talrubbningar

När i utbildningen
Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 6, 9
Till viss del: 7

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c6, c9
Till viss del: c7

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Redogöra för indikationer för injektionsbehandling i struphuvudet och inom huvud-halsområdet.
  • Redogöra för relevant anatomi och landmärken av betydelse vid olika injektionstekniker inom struphuvud- och huvud-halsområdet.
  • Redogöra för olika tekniker för injektioner i struphuvudet och huvud-halsområdet.
  • Redogöra för olika typer av läkemedel eller substanser som kan användas för injektion i struphuvudet och i huvud-halsområdet, inklusive indikationer, förväntade resultat och komplikationsrisker.
  • Utföra injektion i struphuvudet och huvud-halsområdet i simulerad situation eller under handledning.
  • Redogöra för aktuell forskningsinriktning inom området.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: