Inflammatoriska systemsjukdomar

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska behärska utredning, diagnostik, behandling och uppföljning av de vanligast förekommande akuta och kroniska inflammatoriska systemsjukdomarna och vaskuliterna hos vuxna.

Målgrupp
Reumatologi

När i utbildningen
Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 2

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c2

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Utreda och diagnostisera de vanligare inflammatoriska systemsjukdomarna och vaskuliterna såsom SLE, Antifosfolipidsyndrom, Sjögrens syndrom, Systemisk Skleros, Inflammatorisk myosit, MCTD eller UCTD, Jättecellsarterit, Polymyalgia reumatika, Granulomatös polyangit och Mikroskopisk polyangit.
  • Initiera akut och sjukdomsbromsande behandling av ovanstående tillstånd.
  • Välja behandling utifrån organengagemang och prognostiska faktorer.
  • Planera för uppföljning av ovanstående tillstånd.
  • Redogöra för långsiktiga komplikationer av ovanstående sjukdomar behandling samt hur man förebygger dessa komplikationer.
  • Diagnostisera och behandla utifrån kunskaper om sjukdomens etiologi, immunologi och epidemiologi samt inkludera detta i informationen till patienten.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: