Inflammatoriska systemsjukdomar

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska behärska utredning, diagnostik, behandling och uppföljning av de vanligast förekommande akuta och kroniska inflammatoriska systemsjukdomarna och vaskuliterna hos vuxna.

Målgrupp
Reumatologi

När i utbildningen
Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c2

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc2

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Utreda och diagnostisera de vanligare inflammatoriska systemsjukdomarna och vaskuliterna såsom SLE, Antifosfolipidsyndrom, Sjögrens syndrom, Systemisk Skleros, Inflammatorisk myosit, MCTD eller UCTD, Jättecellsarterit, Polymyalgia reumatika, Granulomatös polyangit och Mikroskopisk polyangit.
  • Initiera akut och sjukdomsbromsande behandling av ovanstående tillstånd.
  • Välja behandling utifrån organengagemang och prognostiska faktorer.
  • Planera för uppföljning av ovanstående tillstånd.
  • Redogöra för långsiktiga komplikationer av ovanstående sjukdomar behandling samt hur man förebygger dessa komplikationer.
  • Diagnostisera och behandla utifrån kunskaper om sjukdomens etiologi, immunologi och epidemiologi samt inkludera detta i informationen till patienten.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: