Inflammatoriska sjukdomar i centrala nervsystemet

Multipel skleros (MS) är en av de vanligaste orsakerna till neurologisk funktionsnedsättning hos vuxna i arbetsför ålder. Med korrekt behandling kan funktionsnedsättning och handikapp sannolikt förebyggas. Det är därför av stort värde att blivande neurologer får goda kunskaper i att diagnostisera patienter med MS och besläktade sjukdomar för att kunna erbjuda korrekt behandling.

Målgrupp
Neurologi

När i utbildningen
Tidigt, Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c5
Till viss del: c1, c11, c12

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc5
Till viss del: STc1, STc11, STc12

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Diagnostisera olika former av inflammatorisk sjukdom i CNS och kunna redogöra för patofysiologin vid dessa tillstånd.
  • Beskriva farmakologiska principer för läkemedel som används för att behandla inflammatorisk sjukdom i CNS.
  • Initiera, använda och utvärdera akut och förloppsmodifierande läkemedelsbehandling för MS.
  • Redogöra för symtomlindrande behandling vid till exempel spasticitet, urogenital dysfunktion och neuropatisk smärta.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: