Inflammatoriska sjukdomar i centrala nervsystemet

Multipel skleros (MS) är en av de vanligaste orsakerna till neurologisk funktionsnedsättning hos vuxna i arbetsför ålder. Med korrekt behandling kan funktionsnedsättning och handikapp sannolikt förebyggas. Det är därför av stort värde att blivande neurologer får goda kunskaper i att diagnostisera patienter med MS och besläktade sjukdomar för att kunna erbjuda korrekt behandling.

Målgrupp
Neurologi

När i utbildningen
Tidigt, Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 5
Till viss del: 1, 11, 12

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c5
Till viss del: c1, c11, c12

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Diagnostisera olika former av inflammatorisk sjukdom i CNS och kunna redogöra för patofysiologin vid dessa tillstånd.
  • Beskriva farmakologiska principer för läkemedel som används för att behandla inflammatorisk sjukdom i CNS.
  • Initiera, använda och utvärdera akut och förloppsmodifierande läkemedelsbehandling för MS.
  • Redogöra för symtomlindrande behandling vid till exempel spasticitet, urogenital dysfunktion och neuropatisk smärta.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: