Inflammatorisk tarmsjukdom

Kurser i detta ämne syftar till att ST- läkaren ska kunna diagnostisera patienter med inflammatorisk tarmsjukdom samt tillämpa adekvat behandling och uppföljning.

Målgrupp
Medicinsk gastroenterologi och hepatologi

När i utbildningen
Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c6
Till viss del: c9, c11, c13

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc6
Till viss del: STc9, STc11, STc13

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

 • Redogöra för epidemiologi och värdering av prognostiska faktorer.
 • Redogöra för patofyisologiska mekanismer och associerade sjukdomstillstånd.
 • Redogöra för evidens bakom de vårdprogram som används.
 • Diagnostisera, fastställa utbredning och starta konventionell behandling av akut skov vid ulcerös kolit, Crohns sjukdom, obestämbar kolit, samt följa upp behandlingsresultatet.
 • Diagnostisera och behandla mikroskopisk kolit.
 • Diagnostisera fistulerande och strikturerande Crohns sjukdom och bedöma val av farmakologisk, endoskopisk och kirurgisk behandling av dessa tillstånd.
 • Redogöra för indikationer, utredning inför behandlingsstart och monitorering under behandling med immunmodulerare eller biologiska läkemedel.
 • Värdera indikationer och kontraindikationer för akut endoskopi.
 • Värdera val av kirurgisk behandling vid terapirefraktär sjukdom.
 • Redogöra för dysplasi-surveillance vid inflammatorisk tarmsjukdom med koloskopi.
 • Redogöra för långtidsuppföljning och tillämpa lämplig remissionsbevarande behandling vid ulcerös kolit eller Crohns 
  sjukdom.
 • Diagnostisera infektiösa enteriter och tillämpa behandling samt redogöra för smittskyddslagen.
 • Redogöra för lämplig behandling av inflammatorisk tarmsjukdom vid graviditet och amning.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: