Inflammation och infektion (centrala nervsystemet, ryggen och öron-näsa-halsområdet)

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna diagnostisera och rapportera infektion och inflammation samt förklara deras uppkomstmekanismer, behandlingsprinciper och behandlingsresultat.

Målgrupp
Neuroradiologi

När i utbildningen
Tidigt, Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till viss del: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c6, c7, c8, c9, c10

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Beskriva inflammatoriska och infektiösa sjukdomars klassifikation, vanligaste bakomliggande patofysiologiska mekanismer, kliniska presentation, utredning och behandling.
  • Värdera neuroradiologiska fynd orsakade av olika typer av infektions- och inflammationsbehandling.
  • Välja optimal neuroradiologisk metod för diagnostik av misstänkt, konstaterad eller behandlad infektion och inflammation.
  • Diagnostisera och rapportera infektion och inflammation i huvud, hals och rygg.
  • Förmedla fynd av akut åtgärdskrävande infektion till ansvariga kliniker så att utredning och behandling inte fördröjs.
  • Integrera neuroradiologisk diagnostik med övrig klinisk information för att i samverkan över specialitetsgränserna skapa optimal vård.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: